Nyheter
Agio hjälper er med införande av digital signering

2020-10-15

Agio hjälper er med införande av digital signering

Den distribuerade tillvaron har ställt det på sin spets…

Hur signerar vi dokument när vi inte befinner oss på samma plats? Att tänka någon form av digital lösning är självklart. Nyttorna är många och oavsett teknisk lösning kan en rad olika värden skapas för organisationen.

Det finns många olika tekniska möjligheter när det gäller digital signering. Oberoende av valet av lösning så är nyttorna med digitala flöden påtagliga; säkert, spårbart, transparent och inte minst kortare ledtider. Med andra ord det går snabbare, det går att överblicka var dokument befinner sig, vem eller vilka som skrivit på och när. Säkerheten i rutinerna ökar och det blir ett effektivare och mer användarvänligt flöde som dessutom bidrar till ökad hållbarhet.

Det är heller inte fel att ställa sig frågan ”- att signera eller inte signera… kräver alla dokument och handlingar som idag signeras en underskrift?”

Här finns stora möjligheter till effektivisering!

Agio erbjuder konsultstöd för införande av digital signering hos er.

Vi tydliggör förutsättningar och krav:

  • Från kunder och leverantörer
  • Utifrån verksamhetsaspekter
  • Ur ett informations- och arkiveringsperspektiv
  • De legala aspekterna

Likväl som tekniska och ekonomiska aspekter.

  • Vi identifierar nyttorna och ger förslag till vad som ska prioriteras och realiseras.
  • Vi kartlägger vilka processer som berörs och som innehåller någon form av underskrift och var digital signering går att införa.
  • Vi genomför en intressentanalys och ger förslag till prioriteringar.
  • Vi tar fram underlag för ställningstagande och skräddarsydda färdplaner.

“- Inom vårt strategiska digitaliseringsarbete gällande informationshantering hjälpte Agios verksamhetsutvecklare oss med en kartläggning av vilka dokument som skulle signeras digitalt och hur detta skulle kunna lösas tekniskt. Idag har vi förändrat våra signeringsprocesser av bl a interna dokument, infört digital signering och därmed kortat ledtiderna. Vi har fått ett modernare arbetssätt och enklare att få beslut fastställda i en organisation där medarbetarna inte alltid befinner sig på kontoret.”

Eva Nordgren, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Kontakta Annika Sällström för mer information:

070-373 33 10

annika.sallstrom@agio.se