Nyheter
Agio har vunnit ytterligare en upphandling!

2021-04-23

Agio har vunnit ytterligare en upphandling!

Agio har vunnit ytterligare en upphandling hos en större svensk myndighet.

Myndigheten ville hitta en leverantör som ger dem förutsättningar att fullt ut dra nytta av Platinas kraftfulla processmotor för styrning, automatisering och övervakning. Myndigheten sökte också en leverantör som kunde bidra med att utveckla organisationen för att dra nytta av den teknikutveckling som sker.

Med plattformen Platina och Agio som leverantör får myndigheten en komplett leverantör och möjligheter till unika anpassningar i sin dokument- och ärendehantering, och det digitala informationsflödet.

Agio bidrar till att effektivisera svenska myndigheters beslutsproduktion och deras arbete för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Med en effektiv dokument- och ärendehantering kan svenska myndigheter minska kostnader och svarstider i sin handläggning. Agio är en säker väg till framgång.