Nyheter
Agio har fått förlängt ramavtal hos Sveriges Digitaliseringsmyndighet DIGG

2021-03-08

Agio har fått förlängt ramavtal hos Sveriges Digitaliseringsmyndighet DIGG

Agio har fått förlängt ramavtal hos Sveriges Digitaliseringsmyndighet DIGG

DIGG är Sveriges digitaliseringsmyndighet med uppgift att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Ramavtalet som Agio har sedan 2020 har förlängts till 2022. Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom bl a Management, Arkitekter, Projektledare, Utredare och Informationssäkerhet.