Nyheter
Agio fortsätter enligt plan

2020-04-27

Agio fortsätter enligt plan

Agio fortsätter enligt plan och gör nu en större satsning på leveranser inom Java.

“- Genom fortsatt rekrytering av javakonsulter så förstärker vi våra leveranser av systemutvecklare till svenska myndigheter. Vi ser en efterfrågan på marknaden och har på kort tid lyckats rekrytera nya kollegor med javakompetens. Även om vi just nu lever med Covid-19 runt oss så kan vi inte luta oss tillbaka. Vi måste hela tiden kunna möta den efterfrågan vi ser.”, säger Richard Jonsson, VD på Agio.

Agio fortsätter att expander och vi har under det gångna året vuxit ur våra kontorslokaler både i Stockholm och i Luleå. Vi söker kontinuerligt nya kollegor för leveranser av konsulttjänster till svenska myndigheter. I våra leveranser bidrar vi till en ökad digitalisering av myndigheternas verksamheter. Agio levererar även tjänster till företag som har stora krav på tillgänglighet i sina produktionssystem.

Genom att erbjuda både team och enskilda konsulter i våra leveranser, och med kompetenser inom både system- och verksamhetsutveckling, är vi en leverantör som täcker stora behov hos kunderna.