Nyheter
Agio får utökat förtroende hos Region Norrbotten

2021-08-25

Agio får utökat förtroende hos Region Norrbotten

Kategori: Nyheter

 Agio får utökat förtroende hos Region Norrbotten.

Agio har fått förtroendet att utöka vår leverans till Region Norrbotten vad gäller expertkompetens inom BI-området.

Region Norrbotten har idag ett datalager som började byggas redan i slutet på 90-talet och det har kontinuerligt fortsatt att utvecklas sedan dess. Datalagret ombesörjer funktionalitet för att på ett enkelt sätt tillgängliggöra viktig information från ett flertal olika datakällor såsom exempelvis journalsystem, operationsplanering, telefoni, ekonomi, personalsystem, röntgenundersökningar, folktandvård, inköp och patienthotell

Två av våra mest erfarna BI-experter kommer nu att tillsammans med Region Norrbotten vidareförädla datalagret ytterligare och på så sätt möjliggöra snabba och målinriktade analyser som skapar bra underlag för träffsäkra beslut från verksamhet och ledning.

Vi på Agio är väldigt stolta över att få möjlighet att utöka vårt samarbete med Region Norrbotten och att därmed bidra ytterligare till att skapa samhällsnytta.

För ytterligare information:
Mattias Nilsson
070 385 22 56
mattias.nilsson@agio.se