Nyheter
Agio får förläng förtroende hos Livsmedelsverket

2019-12-13

Agio får förläng förtroende hos Livsmedelsverket

Agio har under 2019 haft ett team med konsulter på plats hos Livsmedelsverket för att bygga deras nya gemensamma datalager och beslutsstödsystem. Målet har varit att skapa en effektivare, snabbare och enklare rapportering samt att flytta fokus från att samla in, beställa och verifiera data till att analysera och agera utifrån gjorda analyser. Efter en mycket lyckad fas 1 av projektet bestämmer sig Livsmedelsverket för att förlänga samarbetet med Agio. ”Vi på Livsmedelsverket är mycket nöjda med hur Agio har planerat, bemannat och utfört projektet hos oss. Allt ifrån projektledning och arkitektur, till implementering och framtagande av rapportmallar m.m. har utförts på ett mycket professionellt sätt och dessutom på utsatt tid.”

Manne Berg

0703-110 100

manne.berg@agio.se