Tjänster
.NET och JAVA

Utvecklare med teknikkunnande och erfarenhet

Agio har ca: 60 konsulter med lång erfarenhet av systemutveckling inom .NET och JAVA. Vi kombinerar förståelse av offentlig sektor med kunskap om den rätta tekniken inom .NET och JAVA. Våra arkitekter och utvecklare skapar värde i era utvecklingsprojekt redan från den första debiterade timmen.

Vi stärker ert utvecklingsteam 

Vi har under de senaste två decennierna hjälpt myndigheter skapa hållbara och säkra digitala lösningar. Vi har konsulter som kan bidra i alla delar av systemutvecklingsprocessen. Med en förståelse för agila ramverk såsom SCRUM och SAFe, likväl som utvecklingsprocesser som DevOps, CI/CD och Testdriven utveckling, passar våra konsulter in i de flesta utvecklingsteam. Vi vet vilka krav ni ställer på systemutvecklare och våra konsulter finns tillgängliga för att stärka era utvecklingsteam.

Behöver du .NET-utvecklare?

Agio kan bl.a. förstärka era team med kompetens inom:

 • .NET 6/.NET MAUI
 • C#
 • SQL
 • Molnplattformar som Azure och AWS
 • Kubernetes
 • Blazor, React, Angular och TypeScript
 • Microservices
 • Oauth/OpenAid Connect

Behöver du JAVA-utvecklare?

Agio kan bl.a. förstärka era team med kompetens inom:

 • Java EE (backend) ​
 • Angular (frontend) ​
 • Micro Services​
 • Kubernetes​
 • Red Hat​
 • Open Shift​
 • Docker