Tjänster
Agila team

Agila team

Agios kompletta agila systemutvecklingsteam har förmågan att ta en löst definierad vision till en kostnadseffektiv realiserad lösning.

Vårt team bestående av Produktägare, UX, Scrum Master, fullstackutvecklare och test/testledning arbetar i tätt samarbete med beställare och slutanvändare för att leverera effektiv, ändamålsenlig och tillfredställande IT-stöd.

Trots att IT numera är en integrerad del av alla organisationer och en viktig industri både i Sverige och utomlands så är det fortfarande så att endast ca 20% av alla IT-projekt lyckas. Så vad är lösningen?

På Agio så tror vi framgångsreceptet ligger i samarbetet mellan människor. Våra agila team lyckas med fler projekt än marknaden för att de i flera år arbetat tillsammans med varandra. Utöver att ha en god förståelse för de tekniker som krävs för att bygga avancerade webbapplikationer samt en väl utvecklad metodik för hur agila systemutveckling skall bedrivas så har de en mycket god förståelse för varandra som individer.

Det skapar ett välsvarvat team som kan erbjuda er verksamhet en säker väg till framgång.