Ramavtal
Systemutveckling

Systemutveckling

I det här ramavtalet finns stora valmöjligheter för hur programvaran ska levereras och installeras. Upphandlingen omfattar proprietära programvaror, programvaror med öppen källkodslicens, hårdvaruappliance, appar och molntjänster. Ramavtalet omfattar även tjänster, konsulttjänster och kundunik tjänsteleverans.