Ramavtal
Programvarulösningar

Programvarulösningar

Omfattar IT-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel. Från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Upphandlingen omfattar också licenstjänster som beslutsstöd och licenstjänster.