Ramavtal
E-arkiv Sveriges kommuner och regioner

E-arkiv Sveriges kommuner och regioner

Det här ramavtalet för Sveriges kommuner och regioner omfattar e-arkiv som tjänst eller produkt samt konsulttjänster kring införandet av e-arkiv.